Ανακοίνωση Βιβλιοθήκης

Σας ενημερώνουμε ότι εκτάκτως για το διάστημα από Τρίτη, 01/02/2022 έως και Παρασκευή, 11/02/2022 η Βιβλιοθήκη θα λειτουργεί 09:00-15:30.

Την ίδια περίοδο οι ζώνες του αναγνωστηρίου διαμορφώνονται ως εξής:

– 1η Ζώνη: 09:00-11:30
– 2η Ζώνη: 12:30-15:00

                                                                                                 Κόρινθος, 31/01/2022
Από  τη Βιβλιοθήκη  ΠΕΔιΣ