Αναγνώριση μαθημάτων για φοιτητές που εισήχθησαν με τις κατακτήριες εξετάσεις 2013-2014

Ο/Η ενδιαφερόμενος/η φοιτητής/τρια καταθέτει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναγράφει και την αντιστοιχία μαθημάτων που επιθυμεί. Επισυναπτόμενα στην αίτηση, ο φοιτητής καταθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένη Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας από το Τμήμα προέλευσης
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Προέλευσης, με περιγραφή του μαθήματος για το οποίο αιτείται την αναγνώριση
  3. Βεβαίωση για το σύγγραμμα που διδάχθηκε στο συγκεκριμένο μάθημα.

Ο βαθμός που θα λαμβάνει ο φοιτητής στην περίπτωση αναγνώρισης του μαθήματος θα είναι ο ίδιος με τον βαθμό που είχε λάβει και στο αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος προέλευσής του. Εάν ο φοιτητής συμμετάσχει σε εξέταση του μαθήματος στο Τμήμα ΠΕΔΙΣ, τότε χάνει αυτομάτως το δικαίωμα αίτησης για αναγνώρισή του και εάν έχει ήδη καταθέσει αίτηση, η διαδικασία αναγνώρισης διακόπτεται αυτομάτως. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και απαραίτητων δικαιολογητικών για την αναγνώριση μαθημάτων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές είναι από 2 Απριλίου 2014 έως και 10 Μαΐου 2014.