Δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2021-22

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2021-22 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα 3/3/2022 έως 18/3/2022 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης.)

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία οι φοιτητές χρησιμοποιούν τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού και οφείλουν να ελέγξουν έγκαιρα για τη λειτουργικότητά τους. Συστήνεται στους φοιτητές, μετά την αποστολή της δήλωσής τους, να την εκτυπώνουν, καθώς είναι το μόνο αποδεικτικό υποβολής της.

Μετά την Παρασκευή, 18/3/2022, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων και θα είναι σε ισχύ η απόφαση της ΓΣ για τη διαδικασία των εκπρόθεσμων δηλώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και πραγματοποιείται εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Αν ένας φοιτητής δεν συμπεριλάβει στη δήλωσή του κάποιο μάθημα, τότε δεν μπορεί να πάρει τα αντίστοιχα συγγράμματα και δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος στο τρέχον εξάμηνο και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους).

Στη δήλωση κάθε εξαμήνου οι φοιτητές συμπεριλαμβάνουν τα μαθήματα της τρέχουσας περιόδου, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν (μαθήματα τρέχοντος εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα αντίστοιχης περιόδου προηγούμενων ετών). Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, σε κάθε εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν κατά μέγιστο εννέα (9) μαθήματα. Το όριο ισχύει και για τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα μέσω της διαδικασίας των κατατακτήριων εξετάσεων. Τυχόν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, τα οποία μπορεί να είχαν δηλωθεί αλλά δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό, συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση εντός του ορίου των 9 μαθημάτων.

Διευκρινίσεις – Οδηγίες για τις ηλεκτρονικές δηλώσεις

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά την ανακοίνωση για το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2021-22 (τελ. ενημ. 2/3/22) και το Πρόγραμμα σπουδών του έτους εισαγωγής τους. Το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε έτος εισαγωγής από το 2014-15 και ύστερα είναι διαθέσιμο στα «Έγγραφα» του μαθήματος «Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά» στο eclass. Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2014-15 μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία.

Σημαντικές σημειώσεις:

  • Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2016-17 και ύστερα, τα μαθήματα «κατεύθυνσης κατ’ επιλογή» (ΕΚ) της άλλης κατεύθυνσης από αυτήν που έχουν επιλέξει, προσφέρονται ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής της ίδιας περιόδου (ΧΕΙΜ ή ΕΑΡ) ανεξαρτήτως έτους στο οποίο βρίσκονται οι φοιτητές.
  • Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, υπάρχει περιοριστικός αριθμός φοιτητών για το μάθημα «Λογοτεχνία Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη)» (μέχρι 40 φοιτητές)

Διευκρινίσεις παρέχονται στο eclass του μαθήματος.