Ορκωμοσία πτυχιούχων ΠΕΔιΣ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας με φυσική παρουσία, για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου έως και τον Μάρτιο του 2022:

 • στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών,
 • στο ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»,
 • στο ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» και
 • στο ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές».

Η ώρα και οι λεπτομέρειες της τελετής ορκωμοσίας θα οριστούν με επόμενη ανακοίνωση.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα περί προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊου Covid-19.

Μέγιστος αριθμός προσκεκλημένων προσώπων ανά απόφοιτο που δύναται να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας: 2. Τα ονοματεπώνυμα των προσκεκλημένων πρέπει να δηλωθούν στην αίτηση ορκωμοσίας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, θα πρέπει να αποστείλουν από το φοιτητικό τους email έως την Τετάρτη, 13 Απριλίου 2022, τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση (σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται εδώ)
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης μη εκκρεμοτήτων προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται εδώ) (κατόπιν της αίτησης του φοιτητή η Βιβλιοθήκη χορηγεί στη γραμματεία τη βεβαίωση υπηρεσιακά)
 • Αίτηση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στον ιστότοπο των αποφοίτων του ΠΕΔιΣ (προαιρετικό) (διατίθεται εδώ)

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στα αντίστοιχα email, ως εξής:

 • pedis@go.uop.gr (για προπτυχιακούς φοιτητές)
 • pms-pedis@uop.gr (για το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»)
 • pms-med@uop.gr (για το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»)
 • pms-ppsa@uop.gr (για το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»)

Επιπλέον, έως και την ημέρα της ορκωμοσίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία και η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο.

Παρακαλούνται επίσης οι απόφοιτοι να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που φιλοξενείται από την Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου  https://politech.uop.gr/surveys/index.php/566767?lang=el.

Η συμμετοχή των αποφοίτων είναι σημαντική και θα βοηθήσει το Γραφείο Διασύνδεσης να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης career@uop.gr (τηλ. 27520 70223).

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής θα ληφθούν φωτογραφίες για το αρχείο του Τμήματος και για την προβολή της τελετής σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας.

 Κόρινθος, 4/4/2022

Από τη Γραμματεία