Πρακτική Άσκηση Erasmus: Συνεργασία με όμιλο Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης Erasmus
(χειμ. εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-23)

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον Όμιλο Πρακτικής με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus+ http://erasmus.uop.gr/ και του Ιδρύματος (https://www.uop.gr/anakoinosis/16-erasmus-an) έχει ανακοινωθεί αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ “Πρακτική Άσκηση” (Χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2022/23 ) μέσω αυτής της συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική Προκήρυξη και να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο erasmus@uop.gr μέχρι 20 Μαΐου 2022.