Πρόγραμμα Σεμιναρίων Προσανατολισμού στη χρήση της Βιβλιοθήκης ΠΕΔιΣ (Μάιος 2022)

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων ανακοινώνει την έναρξη σεμιναρίων στους χρήστες της.

Περιεχόμενο και πρόγραμμα σεμιναρίων Βιβλιοθήκης ΠΕΔιΣ:

  1. Χρήση υπηρεσιών Βιβλιοθήκης: Ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC), συλλογές, παραρτήματα

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται οι υπηρεσίες που παρέχει η βιβλιοθήκη στους χρήστες της, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των χρηστών της, η διαδικασία αναζήτησης στον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης για εντοπισμό τεκμηρίων, προσανατολισμός και κίνηση στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

  1. Τεχνικές Αναζήτησης

Στο σεμινάριο παρουσιάζονται τεχνικές αναζήτησης σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και καταλόγους βιβλιοθηκών μέσω της χρήσης λογικών τελεστών αναζήτησης Boolean (π.χ. and, or), προκειμένου να γίνει συνδυασμός δυο ή περισσοτέρων όρων ή φράσεων αναζήτησης. Οι τελεστές χρησιμοποιούνται με σκοπό τον περιορισμό των αποτελεσμάτων της αναζήτησης, ώστε να είναι και πιο ακριβή.

  1. Ηλεκτρονικές Πηγές Πληροφόρησης (HealLink)

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν οι ψηφιακές συλλογές της βιβλιοθήκης, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων κ.α.

Παρακάτω παρουσιάζεται το πρόγραμμα των σεμιναρίων:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Τρίτη, 17 Μαΐου 2022

18:00

6/5/2022 – 16/5/2022 

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

18:00

6/5/2022 – 19/5/2022 

Τρίτη, 24 Μαΐου 2022

18:00

6/5/2022 – 23/5/2022

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022

18:00

6/5/2022 – 26/5/2022

Οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια μπορούν να συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής η οποία θα σταλεί στο email: lib.pedis@uop.gr. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά με τη χρήση της πλατφόρμας webex. Θα σταλεί σχετικό email στους ενδιαφερόμενους.

Από τη Βιβλιοθήκη ΠΕΔιΣ
5/5/2022