Επαναφορά πλήρους λειτουργίας της ΒΙΚΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σας ενημερώνουμε ότι από 07/06/2022 επανέρχεται η πλήρης λειτουργία της ΒΙΚΕΠ και των Παραρτημάτων της σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τα σχετικά ωράρια, με τήρηση των κατάλληλων μέτρων προστασίας (χρήση μάσκας, χρήση αντισηπτικού, τήρηση αποστάσεων).