Οδηγίες μεταγενέστερης εξέτασης για νοσήσαντες με λοίμωξη covid-19

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 73010/Ζ1/14.06.2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Κατά την εξεταστική εαρινού εξαμήνου 2021-22 και στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2022, φοιτητές που νοσήσουν με λοίμωξη COVID-19 και δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης, μπορούν να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία υποχρεωτικώς απουσίαζαν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Για να συμμετάσχουν οι φοιτητές αυτοί στη μεταγενέστερη εξέταση, πρέπει να κάνουν τις εξής ενέργειες:

  1. Να έχουν θετικό rapid ή PCR τεστ μέχρι και 7 μέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος.
  2. Να στείλουν μέχρι και την ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος, μήνυμα από το φοιτητικό τους email στη Γραμματεία του τμήματος (pedis@go.uop.gr), επισυνάπτοντας το θετικό τεστ και αναγράφοντας στο θέμα του μηνύματος τον τίτλο του μαθήματος. Αν απουσιάζουν λόγω νόσησης σε περισσότερα του ενός μαθήματα, θα πρέπει να στείλουν ξεχωριστό μήνυμα για κάθε μάθημα.

Η ημερομηνία και ο τρόπος εξέτασης θα καθοριστούν και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.