Πραγματοποίηση Φοιτητικής Ημερίδας «Ελλάδα 2030. Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Στις 7 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων η Φοιτητική Ημερίδα «Ελλάδα 2030. Βιώσιμη Ανάπτυξη», στο οποίο συμμετείχαν με εισηγήσεις φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος. Το Συνέδριο παρακολούθησε πλήθος φοιτητών και φοιτητριών, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες καθώς και μέλη ΔΕΠ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απένειμε τα χρηματικά  βραβεία και τους επαίνους στις Ομάδες που παρουσίασαν πρωτότυπες ανακοινώσεις βασισμένες σε ερευνητικά δεδομένα και οι οποίες αναφέρονταν σε  πολλά επιστημονικά πεδία, όπως την οικονομία σε εποχή κρίσεων, τις έμφυλες διακρίσεις, το εργασιακό περιβάλλον, τις κοινωνικές ανισότητες.

seminar group photo

seminar group photo