ΙΚΥ: Ενίσχυση Συμμετοχής Ομάδων Φοιτητών σε Διεθνείς Διαγωνισμούς – (λήξη αιτήσεων 15-10-2022)

15-10-2022: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων προγράμματος ενίσχυσης συμμετοχής φοιτητών/τριων σε διεθνείς διαγωνισμούς που υλοποιεί το ΙΚΥ.

(Διαβάστε ακολούθως την αρχική μας ανάρτηση από 15 Ιουλίου 2022)

Το Ι.Κ.Υ. ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής ομάδων φοιτητών σε διεθνείς διαγωνισμούς που διοργανώνονται στο εξωτερικό, με σκοπό την ανάδειξη της καλύτερης ομάδας ή του καλύτερου διαγωνιζόμενου στον επιστημονικό τομέα στον οποίο διενεργούνται.

Περισσότερες πληροφορίες, καθώς και τα απαραίτητα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Ενίσχυση Συμμετοχής σε Διεθνείς Διαγωνισμούς