Μεταπτυχιακές Σπουδές :: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

Ακαδημαϊκό Έτος 2014-2015

Με δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης
Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου, 2014 8 Ιουλίου 2014

«Διεθνείς Σχέσεις και Πολιτικές»

Κατευθύνσεις:

  1. Διακυβέρνηση
  2. Διαχείριση Πολιτικών – Διεθνής Πολιτική

Διάρκεια: 4 εξάμηνα

«Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία»

Κοινό ΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου Κύπρου

Κατευθύνσεις:

  1. Διεθνής Επιχειρηματικότητα
  2. Διεθνής Ασφάλεια
  3. Διεθνής Ανάπτυξη

Διάρκεια: 12 μήνες

«Μεσογειακές Σπουδές» (Στην Άγγλική Γλώσσα)

Σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια της Μπολόνια (Ιταλία), Inalco (Γαλλία), Yasar (Τουρκία), Αιγαίου (Ελλάδα), Νεάπολις Πάφου (Κύπρος)

Διάρκεια: 12 μήνες