Εγγραφές εισαγομένων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών–Αλλογενών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι εγγραφές των εισαγομένων στo Τμήμα ΠΕΔιΣ με την κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου έως και τη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρες 11:00-13:00.

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν ή, εναλλακτικά, αποστέλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής την αίτηση και τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρακαλούμε όπως δείτε τη σχετική εγκύκλιο εδώ.

Για το έντυπο αίτησης εγγραφής πατήστε εδώ.