Έγκριση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης της υπ.αριθμ.15067/07-07-2022 Πρόσκλησης-Π.Ε.ΔΙ.Σ.

Έγκριση Οριστικού Πίνακα Κατάταξης και Αποκλεισθέντων Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο της υπ.αριθμ.15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο : “Απόκτηση Ακαδημαικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου” (KA 80653).

Πατήστε εδώ.

Για την ενημέρωση του αριθμού πρωτοκόλλου της αίτησης, παρακαλείστε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο elke@go.uop.gr