Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-23 – παράταση έως 30/10/2022

Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2022-23

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23 (για όλα τα έτη, και για τους πρωτοετείς) θα γίνουν κατά το χρονικό διάστημα 11/10/2022 έως 25/10/2022 παρατείνεται έως την Κυριακή, 30/10/22 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω της υπηρεσίας StudentsWeb (Διεύθυνση: https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/. (Σε αυτήν την διεύθυνση υπάρχει διαθέσιμος οδηγός χρήσης.)

Η είσοδος στην υπηρεσία studentsweb πραγματοποιείται με τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην ενιαία υποδομή πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα σύνδεσης με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://studentaccount.uop.gr/ και υποβάλετε αίτημα προς την Τεχνική Υποστήριξη, από την επιλογή “Αποστολή Αιτήματος”.

Για την εμφάνιση όλων των μαθημάτων προς επιλογή, οι φοιτητές του Ε’ εξαμήνου θα πρέπει αρχικά να επιλέξουν κατεύθυνση.

Βεβαιωθείτε ότι μετά την επιλογή των μαθημάτων έχετε πατήσει «Αποστολή δήλωσης». Συστήνεται, μετά την αποστολή της δήλωσής σας, να την εκτυπώνετε (Δηλώσεις-> «Η δήλωσή μου») καθώς είναι το μόνο αποδεικτικό υποβολής της.

Μετά την Τρίτη, 25/10/2022, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων και θα είναι σε ισχύ η απόφαση της Συνέλευσης για τη διαδικασία των εκπρόθεσμων δηλώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται. Αν ένας φοιτητής δεν συμπεριλάβει στη δήλωσή του κάποιο μάθημα, τότε δεν μπορεί να πάρει τα αντίστοιχα συγγράμματα και δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος στο τρέχον εξάμηνο και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους).

Στη δήλωση κάθε εξαμήνου οι φοιτητές συμπεριλαμβάνουν τα μαθήματα της τρέχουσας περιόδου, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν (μαθήματα τρέχοντος εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα αντίστοιχης περιόδου προηγούμενων ετών). Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, σε κάθε εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν κατά μέγιστο εννέα (9) μαθήματα. Το όριο ισχύει και για τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα μέσω της διαδικασίας των κατατακτήριων εξετάσεων. Τυχόν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, τα οποία μπορεί να είχαν δηλωθεί αλλά δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό, συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση εντός του ορίου των 9 μαθημάτων.

Για τους επί πτυχίω φοιτητές (5ο έτος και πάνω) ο αριθμός των μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν ανά εξάμηνο είναι 12.

Διπλή Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2022-23 για τους επί πτυχίω (5o έτος και πάνω)

Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν σε οφειλόμενα μαθήματα και εαρινού εξαμήνου (διπλή εξεταστική) θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα μαθήματα αυτά στη δήλωση μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου από 11/10/22 έως 25/10/22. Τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση εντός του ορίου των 12 μαθημάτων.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση των μαθημάτων στο studentsweb δεν σχετίζεται, ούτε υποκαθιστά την ανάγκη εγγραφής στα μαθήματα στο eclass. Μέσω του studentsweb γίνεται η διοικητική παρακολούθηση των μαθημάτων, ενώ μέσω του eclass υποστηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, με την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού και ανακοινώσεων και γενικά η αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους διδάσκοντες.

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών και την ανακοίνωση για το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2022-23. Το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε έτος εισαγωγής από το 2014-15 είναι διαθέσιμο στα «Έγγραφα» του μαθήματος «Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά» στο eclass. Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2014-15 μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία.

 


Διαδικασία αντικατάστασης μαθημάτων που έχουν καταργηθεί

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες ότι ισχύουν τα ακόλουθα για τα μαθήματα που έχουν καταργηθεί:

  1. Καταργηθέντα μαθήματα Υ ή ΕΚ προς αντικατάσταση

Τα μαθήματα παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών τύπου Υ και ΕΚ που καταργήθηκαν, είναι:

Μαθήματα Τυπ. Κωδ. Αφορά ΠΣ εισακτέων έως:
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Y 4040Υ α.έ. 2016-17
Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη Y 3020Υ α.έ. 2018-19
Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση EK, ΠΕ 5050Υ α.έ. 2014-15

Για τα μαθήματα αυτά οι φοιτητές που δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό έως την εξεταστική Σεπτεμβρίου του 2022, θα πρέπει να προβούν στη διαδικασία αντικατάστασής τους με άλλα αντίστοιχης κατηγορίας από το ΠΣ 2022-23.

  • Η αίτηση αντικατάστασης μαθημάτων είναι διαθέσιμη εδώ και υποβάλλεται στη γραμματεία κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων (11-25 Οκτωβρίου 2022) είτε δια ζώσης κατά τις μέρες και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είτε ηλεκτρονικά στο email pedis@uop.gr από το ιδρυματικό email του φοιτητή.

Η αίτηση ελέγχεται από τη γραμματεία σε αντιπαραβολή με την καρτέλα του φοιτητή και ο φοιτητής ενημερώνεται στη συνέχεια στο φοιτητικό του email για την τελική έγκριση αντικατάστασης των μαθημάτων του. Η δήλωση μαθημάτων για τα λοιπά μαθήματα θα πρέπει να γίνει κανονικά εντός των ορισμένων προθεσμιών.

 

  1. Καταργηθέντα μαθήματα ΕΕ

Τα μαθήματα παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών τύπου ΕΕ που καταργήθηκαν, είναι:

Μαθήματα Τυπ. Κωδ.
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση EE Ε2400Ε
Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE Χ2400Ε
Η Δημόσια Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση EE Χ2600Ε
Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς EE Χ1900Ε
Πολιτική και Νεωτερικότητα:  H Δημόσια Σφαίρα στην Εποχή του Διαδικτύου EE Ε1700Ε
Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες EE 5040Υ
Συγκρουσιακή Πολιτική (Contentious Politics) και Κοινωνικά Κινήματα EE Ε3100Ε

Για τα μαθήματα αυτά, οι φοιτητές που δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό έως την εξεταστική Σεπτεμβρίου του 2022, θα πρέπει να επιλέξουν κατά τη δήλωση μαθημάτων χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα, άλλο μάθημα τύπου ΕΕΔεν απαιτείται διαδικασία αντικατάστασης.

 


Ανακοίνωση για το μάθημα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία δήλωσης μαθημάτων παρατείνεται για όλους έως την Κυριακή, 30/10/22.

Έως τότε όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί το ακαδ. έτος 2019-20 μπορούν να δηλώσουν το μάθημα «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ΔΕ8040Υ) ως μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ). Τροποποίηση δήλωσης μαθημάτων που έχει ήδη γίνει είναι δυνατή έως τις 30/10/22.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική ανακοίνωση για τις δηλώσεις μαθημάτων.


Απαλλαγή από τα Αγγλικά ακαδ. έτος 2022-2023

Σύμφωνα με απόφαση 17η/26-9-2022 της 175η Συνεδρίαση του Τμήματος, προβλέπονται απαλλαγές των φοιτητών από τα μαθήματα της αγγλικής γλώσσας ως εξής:

Για φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

  • Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλικά Ι» με βαθμολόγηση «επιτυχώς», όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ που πιστοποιεί Καλή, Πολύ Καλή, ή Άριστη Γνώση.
  • Απαλλαγή από το μάθημα «Αγγλικά ΙΙ» με βαθμολόγηση «επιτυχώς», όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ που πιστοποιεί Άριστη Γνώση.

Για φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

  • Απαλλαγή από τα «Αγγλικά Ι», όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, επιπέδου Β2 με απόδοση βαθμού έξι (6)
  • Απαλλαγή από τα «Αγγλικά ΙΙ» όσων φοιτητών διαθέτουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, επιπέδου C1 με απόδοση βαθμού οχτώ (8) στο «Αγγλικά Ι»  και στο «Αγγλικά ΙΙ»  και με πιστοποιητικό επιπέδου C2 με απόδοση βαθμού δέκα (10) στο «Αγγλικά Ι»  και στο «Αγγλικά ΙΙ»

Οι φοιτητές που οφείλουν το μάθημα «Αγγλικά Ι» ή «Αγγλικά ΙΙ» καλούνται να προσκομίσουν στην Γραμματεία ή  να στείλουν μέσω e mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος pedis@go.uop.gr  μέχρι και τη Δευτέρα 31/10/2022, τα όποια πιστοποιητικά γλωσσομάθειας αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ διαθέτουν επιπέδου Καλής Γνώσης και άνω, όπως αυτά ορίζονται σε προκήρυξη ΑΣΕΠ (δείτε παράρτημα).

Εάν το πτυχίο έχει εκδοθεί από ελληνικό φορέα αρκεί ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού. Εάν έχει εκδοθεί από φορέα της αλλοδαπής πρέπει να είναι επικυρωμένο. (προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17)**

Όλα τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των ήδη επικυρωμένων πιστοποιητικών.

Δεν δίνεται επιλογή βελτίωσης βαθμολογίας  αν κάνουν χρήση της απαλλαγήςδιαφορετικά θα εξετάζονται κανονικά στα μαθήματα.

Όσοι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα απαλλαγής από τα μαθήματα «Αγγλικά Ι» ή/και «Αγγλικά ΙΙ» δεν πρέπει να τα δηλώνουν.

Όσοι φοιτητές/τριες πάρουν απαλλαγή από τα μαθήματα «Αγγλικά Ι» ή/και «Αγγλικά ΙΙ» δεν έχουν δικαίωμα να πάρουν σύγγραμμα, ακόμη και αν δηλώσουν το μάθημα.

Τα πιστοποιητικά που δεν είναι επικυρωμένα, δεν γίνονται αποδεκτά και δεν λαμβάνονται υπόψη.

(αρχική ανάρτηση 10/10/22)