Διαδικασία αντικατάστασης μαθημάτων που έχουν καταργηθεί

Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες ότι ισχύουν τα ακόλουθα για τα μαθήματα που έχουν καταργηθεί:

  1. Καταργηθέντα μαθήματα Υ ή ΕΚ προς αντικατάσταση

Τα μαθήματα παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών τύπου Υ και ΕΚ που καταργήθηκαν, είναι:

Μαθήματα Τυπ. Κωδ. Αφορά ΠΣ εισακτέων έως:
Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Y 4040Υ α.έ. 2016-17
Οικονομική Θεωρία και Ανάπτυξη Y 3020Υ α.έ. 2018-19
Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονική Δημόσια Διοίκηση EK, ΠΕ 5050Υ α.έ. 2014-15

Για τα μαθήματα αυτά οι φοιτητές που δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό έως την εξεταστική Σεπτεμβρίου του 2022, θα πρέπει να προβούν στη διαδικασία αντικατάστασής τους με άλλα αντίστοιχης κατηγορίας από το ΠΣ 2022-23.

  • Η αίτηση αντικατάστασης μαθημάτων είναι διαθέσιμη εδώ και υποβάλλεται στη γραμματεία κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων (11-25 Οκτωβρίου 2022) είτε δια ζώσης κατά τις μέρες και ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είτε ηλεκτρονικά στο email pedis@uop.gr από το ιδρυματικό email του φοιτητή.

Η αίτηση ελέγχεται από τη γραμματεία σε αντιπαραβολή με την καρτέλα του φοιτητή και ο φοιτητής ενημερώνεται στη συνέχεια στο φοιτητικό του email για την τελική έγκριση αντικατάστασης των μαθημάτων του. Η δήλωση μαθημάτων για τα λοιπά μαθήματα θα πρέπει να γίνει κανονικά εντός των ορισμένων προθεσμιών.

 

  1. Καταργηθέντα μαθήματα ΕΕ

Τα μαθήματα παλαιότερων προγραμμάτων σπουδών τύπου ΕΕ που καταργήθηκαν, είναι:

Μαθήματα Τυπ. Κωδ.
Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση EE Ε2400Ε
Δημόσιες Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE Χ2400Ε
Η Δημόσια Διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση EE Χ2600Ε
Θεωρητικές Προσεγγίσεις στους Κοινωνικούς και Πολιτικούς Θεσμούς EE Χ1900Ε
Πολιτική και Νεωτερικότητα:  H Δημόσια Σφαίρα στην Εποχή του Διαδικτύου EE Ε1700Ε
Πολιτική, Οικονομία και Κοινωνία στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Χώρες EE 5040Υ
Συγκρουσιακή Πολιτική (Contentious Politics) και Κοινωνικά Κινήματα EE Ε3100Ε

Για τα μαθήματα αυτά, οι φοιτητές που δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό έως την εξεταστική Σεπτεμβρίου του 2022, θα πρέπει να επιλέξουν κατά τη δήλωση μαθημάτων χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου αντίστοιχα, άλλο μάθημα τύπου ΕΕ. Δεν απαιτείται διαδικασία αντικατάστασης.