Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εσωτερικό, κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την «Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Παν. Τριανταφυλλίδη, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του
Υπουργείου Οικονομικών».

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την κοινωφελή περιουσία από την οποία
επιθυμούν να λάβουν υποτροφία, από τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 27
Φεβρουαρίου 2023 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.) με
τους κωδικούς που έχουν ως πιστοποιημένοι χρήστες του Taxisnet.

Η προκήρυξη ΕΔΩ