Πρακτική Άσκηση Erasmus: Συνεργασία με όμιλο Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης Erasmus
(εαρινό. εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-23)
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 31.10 – 21.11.2022

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον Όμιλο Πρακτικής με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus+ http://erasmus.uop.gr/ και του Ιδρύματος (https://www.uop.gr/anakoinosis/16-erasmus-an) έχει ανακοινωθεί αναλυτικά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ “Πρακτική Άσκηση” (Εαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2022/23) μέσω αυτής της συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική Προκήρυξη και να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στο erasmus@uop.gr μέχρι 21 Νοεμβρίου 2022.