Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Αικατερίνης Πίπιλου

Την Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Αικατερίνης Πίπιλου ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Η προοπτική καθιέρωσης και εφαρμογής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις εκλογικές διαδικασίες στην Ελλάδα».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.