Ορκωμοσία πτυχιούχων ΠΕΔιΣ

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου για τους φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη πτυχίου έως και τις 15 Νοεμβρίου 2022:

 • στο Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών,
 • στο ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»,
 • στο ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»
 • στο ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές» και
 • στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών.

Η ώρα και οι λεπτομέρειες της τελετής ορκωμοσίας θα οριστούν με επόμενη ανακοίνωση. Ο μέγιστος αριθμός προσκεκλημένων ανά απόφοιτο που δύναται να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας είναι 2 άτομα λόγω χωρητικότητας του Θεάτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στην ορκωμοσία, θα πρέπει να αποστείλουν από το φοιτητικό τους email, έως τη Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022, τα εξής:

 • Συμπληρωμένη Αίτηση (σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται εδώ)
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης μη εκκρεμοτήτων προς τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται εδώ) (κατόπιν της αίτησης του φοιτητή η Βιβλιοθήκη χορηγεί στη γραμματεία τη βεβαίωση υπηρεσιακά)
 • Αίτηση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού στον ιστότοπο των αποφοίτων του ΠΕΔιΣ (προαιρετικό) (διατίθεται εδώ)

Επιπλέον, έως και την ημέρα της ορκωμοσίας πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία και η Ακαδημαϊκή Ταυτότητα-Πάσο.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στα αντίστοιχα email, ως εξής:

 • pedis@go.uop.gr (για προπτυχιακούς φοιτητές και διδάκτορες)
 • pms-pedis@uop.gr (για το ΠΜΣ «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές»
 • pms-ppsa@uop.gr (για το ΠΜΣ «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων»)
 • pms-med@uop.gr (για το ΠΜΣ «Μεσογειακές Σπουδές»)

Παρακαλούνται επίσης οι απόφοιτοι να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο που φιλοξενείται από την Ερευνητική Ομάδα «Πολιτική Τεχνολογία» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων και είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμου https://politech.uop.gr/surveys/index.php/566767?lang=el .

Η συμμετοχή των αποφοίτων είναι σημαντική και θα βοηθήσει το Γραφείο Διασύνδεσης να εξαγάγει χρήσιμα συμπεράσματα. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Διασύνδεσης career@uop.gr (τηλ. 27520 70223).

Στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της τελετής θα ληφθούν φωτογραφίες για το αρχείο του Τμήματος και για την προβολή της τελετής σε μέσα μαζικής ενημέρωσης/επικοινωνίας.