Διάλεξη με θέμα: «Το Μετέωρο Άλμα στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση: Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο πλαίσιο του μαθήματος
«Έδρα Jean Monnet: Οι εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η ανάλυση εξωτερικής πολιτικής»,
διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα:
 
 «Το Μετέωρο Άλμα στην
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ολοκλήρωση:
Από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2022, ώρα 10:00 στην αίθουσα 3.
 
Ομιλητής

Πάνος Τσακαλογιάννης
Ομότιμος Καθηγητής
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων,
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η εκδήλωση διεξήχθη στην ελληνική γλώσσα.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ