Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Βιργινίας Τσουκάτου

Την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Βιργινίας Τσουκάτου ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «Τάσεις στην Απασχόληση και Μεταρρυθμίσεις στην Αγορά Εργασίας».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.