Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Ζακία Άκρα

Τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:30 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Ζακία Άκρα ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα «International Relations and Foreign Policy in the Middle East: PLO, Hizbullah, and KRG as Statelike Actors».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.