Διάλεξη με θέμα: «Το Πολιτικό Σύστημα των ΗΠΑ»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
στο πλαίσιο του μαθήματος
«Συγκριτική Πολιτική»,
διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:

«Το Πολιτικό Σύστημα των ΗΠΑ»

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 15:15 στην αίθουσα 1

Ομιλητής

Ιωάννης Παπαγεωργίου
Καθηγητής και Πρόεδρος
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης