Υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κας Νίκης Βλάχου

Την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 5 του Τμήματος, η δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος κας Νίκης Βλάχου ενώπιον της προβλεπόμενης από το νόμο επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

Η διδακτορική διατριβή έχει ως θέμα « Influence of diasporas on foreign policy making:  Indians, Cubans and Israelis in the United States».

Η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στην ακαδημαϊκή κοινότητα.