Ορκωμοσία αποφοίτων ΠΕΔιΣ

Την Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Κορινθίων, η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση και Δημόσιες Πολιτικές», «Μεσογειακές Σπουδές», «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» και Διδακτόρων.

►Βραβεία Αριστείας και Εύφημος Μνεία

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονεμήθηκαν Βραβεία Αριστείας και Εύφημος Μνεία σε φοιτητές του Προπτυχιακού Πογράμματος Σπουδών όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 τα βραβεία έλαβαν οι εξής:

Βραβεία Αριστείας:

Κάκου Αγγελική (σειρά διάκρισης 1η):  Βραβείο Αριστείας με υποτροφία πλήρους απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης για ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Νικολόπουλος Λάμπρος (σειρά διάκρισης 2η): Βραβείο Αριστείας με υποτροφία μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ύψους 25%, για ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Σέχου Γιόχαν (σειρά διάκρισης 3η): Βραβείο Αριστείας με υποτροφία μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ύψους 25%, για ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Λάτσης Γεώργιος (σειρά διάκρισης 3η): Βραβείο Αριστείας με υποτροφία μερικής απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης ύψους 25%, για ένα από τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος.

Εύφημος μνεία:

  • Στο 1ο έτος σπουδών δεν υπήρξε φοιτητής/τρια που να πληροί τις προϋποθέσεις.
  • Κυριάκου Ανδρέας: Εύφημος μνεία για την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση κατά το 2ο έτος σπουδών.
  • Μαζωνάκη Δέσποινα: Εύφημος μνεία για την άριστη ακαδημαϊκή επίδοση κατά το 3ο έτος σπουδών.

Φωτογραφίες από την τελετή: