2η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων ♦ ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές

Το ΠΜΣ Μεσογειακές Σπουδές είναι εξ ολοκληρου στην Αγγλική κι έτσι το κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης υπάρχει μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
Για να δείτε την πρόσκληση στα Αγγλικά, επιλέξετε την Αγγλική γλώσσα από το μενού, ή επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.