Σημαντικό :: Τροποποίηση καταστάσεων σίτισης 2013-2014

Από το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου

Θέμα «Έγκριση Τροποποίησης Ονομαστικών Καταστάσεων Σίτισης Τμημάτων του ΠΑΠΕΛ και επισύναψής τους στο υπ’ αριθμ 5 Πρακτικό/ 6-3-2014»

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων σας κοινοποιεί τις νέες τροποποιημένες ονομαστικές καταστάσεις σίτισης Δικαιούχων- Επιλαχόντων και μη Δικαιούχων των κάτωθι Τμημάτων, λόγω εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, άφιξης Erasmus φοιτητών και διαγραφών Φοιτητών από το ΠΑΠΕΛ και αντικατάστασής τους από επιλαχόντες.

Οι τροποποιήσεις προτάθηκαν από τα Τμήματα και εγκρίθηκαν από τον Αναπληρωτή Πρύτανη για Φοιτητικά Θέματα, Χρήστο Καρδαρά, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί του από την Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας με το υπ’ αριθμ 5 Πρακτικο/6-3-2014).

Οι νέες τροποποιημένες λίστες θα επισυναφθούν στο Παράρτημα του υπ’ αριθμ Πρακτικού 5 /6-3-2014 σε αντικατάσταση των προηγούμενων και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Θα ισχύσουν από 1 Μαΐου 2014.
Οι τροποποιήσεις αφορούν τα κάτωθι Τμήματα :

  • Τμήμα Νοσηλευτικής και Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού
  • Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
  • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
  • Τμήμα Φιλολογίας
  • Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
  • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης σε μορφή PDF.