Αναβολή εξετάσεων – Τρίτη 7.2.2023

Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών οι εξετάσεις των Τμημάτων της Σχολής δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση για τον εκ νέου προγραμματισμό των εξετάσεων των μαθημάτων της Δευτέρας 6 και της Τρίτης 7 Φεβρουαρίου απο τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας