Τροποποιήσεις προγράμματος διδασκομένων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι για το εαρινό εξάμηνο 2022-23 θα ισχύσουν οι εξής αλλαγές:

  1. Το μάθημα «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» μετονομάζεται σε «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Διακυβέρνηση» (Δ’ εξ, Υ) (4030Υ)
  2. Το μάθημα «Θεωρίες του Πολιτισμού» (Δ’ εξ, Υ) (4020Υ) δεν θα προσφερθεί. Θα διενεργηθούν εξετάσεις κατά το α.έ. 2022-23 μόνο για όσους το οφείλουν. Για τους φοιτητές που βρίσκονται κατά το εαρινό εξάμηνο 2022-23 στο Δ’ εξάμηνο, το μάθημα «Θεωρίες του Πολιτισμού» αντικαθίσταται από το μάθημα «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πολιτική» (Δ’ εξ, Υ) (4090Υ)
  3. Το μάθημα «Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (ΕΕ) (Ε2300Ε) δεν θα προσφερθεί και θα διενεργηθούν εξετάσεις κατά το α.έ. 2022-23 μόνο για όσους το οφείλουν.
  4. Το μάθημα «Λογοτεχνία, Τέχνη και Πολιτική (Ελλάδα και Ευρώπη)» (ΕΕ) (Ε400Ε) δεν θα προσφερθεί και θα διενεργηθούν εξετάσεις κατά το α.έ. 2022-23 μόνο για όσους το οφείλουν.
  5. Το μάθημα «Υποδείγματα Λήψης Αποφάσεων και Πληροφοριακά Συστήματα» (Ε’ εξ, EΚ, ΠΕ) (6070Υ) δεν θα προσφερθεί και θα διενεργηθούν εξετάσεις κατά το α.έ. 2022-23 μόνο για όσους το οφείλουν. Το α.έ. 2023-24 θα καταργηθεί και θα ισχύσει η διαδικασία της αντικατάστασης.

Για την επικαιροποιημένη ανακοίνωση με όλες τις αλλαγές που ισχύουν για το 2022-23 πατήστε εδώ.

Στη σελίδα Ωρολόγιο – Εξεταστικές – Αναπληρώσεις έχει αναρτηθεί το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του εαρινού εξαμήνου 2022-2023.