Η πολιτική και κοινωνική οργάνωση του Βυζαντίου: Οι σχέσεις με τη Δύση

Την Πέμπτη 30/03/2023 στις 14:30 στην Αίθουσα 4, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος του Επικ. Καθηγητή κ. Δ. Ροζάκη «Κράτος και Κοινωνία Πολιτών» διάλεξη με θέμα:

«Η πολιτική και κοινωνική οργάνωση του Βυζαντίου: Οι σχέσεις με τη Δύση» 

Ομιλητής: Δρ.Γιώργος Τερεζάκης, Επισκέπτης Ερευνητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ο κ. Γεώργιος Τερεζάκης είναι Διδάκτωρ Βυζαντινής ιστορίας του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η ερευνητική του πρόταση έχει ως θέμα: «Η εξέλιξη των Βυζαντινών ιστορικών σπουδών υπό το πρίσμα των πολιτικών και ιδεολογικών αντιπαραθέσεων του 20ου αιώνα».