Πρόσκληση υποβολής περιλήψεων για το workshop με θέμα: «Europe in an Uncertain World: Openness, Resilience and Vulnerabilities of Small States and Middle Powers»

Σας ενημερώνουμε ότι στους συνδέσμους που ακολουθούν θα βρείτε την πρόσκληση υποβολής περιλήψεων για επιστημονικές εργασίες και πάνελ (εδώ) και τη φόρμα υποβολής περιλήψεων (εδώ), για το workshop με θέμα:

«Europe in an Uncertain World: Openness, Resilience and Vulnerabilities of Small States and Middle Powers»,

που συνδιοργανώνει το Τμήμα μας με τους παρακάτω φορείς:

  • Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΕΠΔΙΣ),
  • Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (Κύπρος),
  • Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Μάλτας) και
  • Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Υπογραμμίζεται ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό, οι  ερευνητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες που θα γίνουν αποδεκτοί να παρουσιάσουν ανακοινώσεις, απαλλάσσονται της καταβολής  του κόστους συμμετοχής (fees).