Διεξαγωγή διάλεξης με θέμα: «Participatory Governance of Cultural Heritage in the European Union: Legal and Policy Framework»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργάνωσε στο πλαίσιο του μαθήματος της Επικ. Καθηγήτριας κας Ε. Ψυχογιοπούλου «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πολιτική» διάλεξη με θέμα:

“Participatory Governance of Cultural Heritage in the European Union:
Legal and Policy Framework”

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 και ώρα 15:30 στην Αίθουσα 1.

Ομιλητής: Δρ Andrzej Jakubowski, Μέλος της έδρας της UNESCO «Δίκαιο των Πολιτιστικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου της Opole και Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Νομικών Σπουδών της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών

Ο Andrzej Jakubowski είναι μέλος της έδρας της UNESCO «Δίκαιο των Πολιτιστικών Αγαθών» του Πανεπιστημίου της Opole και επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου Νομικών Σπουδών της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών. Την περίοδο 2017-2022, υπήρξε πρόεδρος της Επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Δικαίου για τη Συμμετοχή στην Παγκόσμια Διακυβέρνηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Είναι διαμεσολαβητής στη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO «Επιστροφή και Απόδοση Πολιτιστικών Αγαθών» (ICPRCP) και διαιτητής στο Διαιτητικό Δικαστήριο για την Τέχνη (CAfA, https://www.cafa.world/arbitration/pool/andrzej_jakubowski/). Διδάκτωρ Νομικής από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (Ιταλία) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ιστορία της Τέχνης από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, ο Andrzej Jakubowski είναι επί του παρόντος επικεφαλής του έργου «Νομικές Μορφές Διακυβέρνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ευρώπη – Μια Συγκριτική Νομική Προσέγγιση», το οποίο χρηματοδοτείται από το Εθνικό Κέντρο Επιστημών (Πολωνία). Μεταξύ άλλων, είναι συγγραφέας του βιβλίου State Succession in Cultural Property (Oxford University Press, 2015) και έχει επιμεληθεί τον συλλογικό τόμο Cultural Rights as Collective Rights: An International Law Perspective (Brill-Nijhoff, 2016). Επίσης, έχει συνεπιμεληθεί (με την Ana Filipa Vrdoljak και τον Alessandro Chechi) το βιβλίο Oxford Commentary on the 1970 UNESCO and 1995 UNIDROIT Conventions (υπό έκδοση).

(24/04/2023)