Αναστολή μαθημάτων λόγω βουλευτικών εκλογών τη Δευτέρα, 22/5/23

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με οδηγία του
Τμήματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
τα προπτυχιακά μαθήματα
της Δευτέρας, 22/5/23
αναστέλλονται
λόγω των βουλευτικών εκλογών της 21ης  Μαΐου.