Διεξαγωγή διάλεξης με θέμα: «What’s the EU’s rule of law problem, and what’s it doing about it?»

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργάνωσε στο πλαίσιο του μαθήματος της Επικ. Καθηγήτριας κας Ε. Ψυχογιοπούλου «Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Διακυβέρνηση» διάλεξη με θέμα:

“What’s the EU’s rule of law problem, and what’s it doing about it?”

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023 και ώρα 15:30 στην Αίθουσα 1.

Ομιλητής: John Morijn, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Groningen

Ο John Morijn είναι Καθηγητής Δικαίου και Πολιτικής στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Groningen. Είναι επίσης Επίτροπος στο Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μέλος του Ολλανδικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για τη Μετανάστευση.

Η διάλεξη έγινε στα αγγλικά και ακολούθησε παρουσίαση της πρωτοβουλίας «Our Rule of Law (ORoL)» από τις φοιτήτριες Elene Amiranashvili, Zuza Uba και Anna Walczak.

Οι Elene Amiranashvili, Zuza Uba και Anna Walczak είναι φοιτήτριες Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Groningen και συνιδρύτριες της φοιτητικής πρωτοβουλίας «Our Rule of Law (ORoL)». Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση των φοιτητών/φοιτητριών σε θέματα δημοκρατικής οπισθοδρόμησης στην Ευρώπη με τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων και η δημιουργία μιας φοιτητικής πλατφόρμας για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου. Η τελευταία δράση της πρωτοβουλίας με τίτλο «Our Rule of Law Academy» συγκέντρωσε 45 προπτυχιακούς φοιτητές από 25 χώρες για τη διεξαγωγή έρευνας και την ανάπτυξη προτάσεων πολιτικής σε 11 τομείς του ευρωπαϊκού δικαίου υπό την εποπτεία 22 εμπειρογνωμόνων σε θέματα κράτους δικαίου.