Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές Master 2 στην Γαλλία Ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις 31/5/2023 είναι η ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα υποτροφιών Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου Master 2 στη Γαλλία, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 θα χορηγηθούν 36 υποτροφίες. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο σύνδεσμο: https://www.ifg.gr/candidatez-2023-2024.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη σχετική πρόσκληση υποβολή υποψηφιοτήτων εδώ.