Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου