Προκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αντιπροέδρου ΠΕΔιΣ

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη
Προέδρου και Αντιπροέδρου
του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
της Σχολής Κοινωνικών και Πολίτικων Επιστήμων
του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου