Αναστολή εκπαιδευτικής διαδικασίας λόγω βουλευτικών εκλογών της 25.6.2023

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με οδηγία του
Τμήματος Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
αναστέλλεται η εκπαιδευτική διαδικασία
για τις τις ημέρες Σάββατο 24.6.2023 (Π.Μ.Σ) και Δευτέρα, 26.6.2023
λόγω των βουλευτικών εκλογών της 25ης  Ιουνίου 2023.