Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες) σε διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο

Αγαπητές και Αγαπητοί,
Σε συνέχεια των επιμορφωτικών δράσεων μηνός Ιουνίου διοργανώνεται το διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Πρακτικές Εφαρμογές στη Διοίκηση Ποιότητας». Στόχος του σεμιναρίου είναι να παρουσιαστούν παραδείγματα, καθώς και πρακτικές εφαρμογές στο πλαίσιο του Πανεπιστημίου. Επιπροσθέτως, θα ήταν χρήσιμο να σκεφτείτε μελέτες περίπτωσης, που θα επιθυμούσατε να συζητηθούν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Το παρόν σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Ιουλίου 2023, με διάρκεια τρεις (3) ώρες (από τις 11:00 έως τις 14:00).
Αν ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε το παραπάνω σεμινάριο, παρακαλούμε όπως δηλώσετε συμμετοχή, μέχρι και τη Δευτέρα στις 15:00, στο επακόλουθο link: https://forms.gle/THyHp4nQVSMZXi6TA Προκειμένου να συμμετάσχετε στο διαδικτυακό σεμινάριο κατά την προγραμματισμένη ώρα διεξαγωγής θα λάβετε έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email).
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας της ΜΟΔΙΠ. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ανθούλα Παπαπορφυρίου/ Τηλέφωνο: 2741074983/ E-mail: modip@uop.gr

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση της ποιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του – Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5124141, ΚΑ 80592, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας 6 «Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας του Εκπαιδευτικού Συστήματος», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).