Προθεσμία κατάθεσης Πτυχιακών Εργασιών Ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Οι φοιτητές/τριες που έχουν δηλώσει εκπόνηση πτυχιακής εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα πρέπει να καταθέσουν την εργασία μέχρι την Παρασκευή 30 Μαΐου 2014 στην Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να προγραμματιστεί η ημερομηνία παρουσίασης τους.

Για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινήσεις θα πρέπει να συμβουλευτούν τους επιβλέποντες καθηγητές τους.