Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του στη συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη.