Χάρτης με τις Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+

Η εξωστρέφεια, οι συνέργειες με άλλα Πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού, η απόκτηση εμπειριών και γνώσης, η επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικές κοινωνίες συνιστούν προτεραιότητες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/τριες ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.

Το τμήμα ΠΕΔιΣ έχει αναπτύξει ένα σημαντικό δίκτυο ανταλλαγών φοιτητών και διδακτικού προσωπικού με διακεκριμένα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να δείτε τις Διμερείς Συμφωνίες Erasmus+ στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, επιλέγοντας το «ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»  πατώντας εδώ.

Με βάση τον πίνακα των Διμερών Συμφωνιών του Τμήματος μας δημιουργήθηκε ο ακόλουθος χάρτης, μέσω του οποίου μπορείτε να μεταβείτε στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων ιδρυμάτων πατώντας στο κάθε pin. Πατώντας στο βέλος στο πάνω δεξιό μέρος, ο χάρτης μπορεί να σας ανοίξει σε νέα καρτέλα σε μεγαλύτερο μέγεθος και μπορείτε και να κάνετε λήψη του σε μορφή pdf αρχείου.
Ο χάρτης είναι προσβάσιμος και από την αντίστοιχη σελίδα Erasmus+/Διεθν.Συνερ. στο μενού της ιστοσελίδας.