Σημαντικό ♦ Εκπρόθεσμη Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2014

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος στην 46η/20-5-2014 συνεδρίασή της ενέκρινε κατ’ εξαίρεση την έγκριση των αιτήσεων για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014.

Επισημαίνεται ότι σχετικό αίτημα δεν θα γίνει δεκτό επόμενη φορά.

Η  δήλωση μαθημάτων θα γίνει από τους φοιτητές μέσω της εφαρμογής studentsweb (https://e-secretary.uop.gr/UNIStudent/) αποκλειστικά από Πέμπτη 22 Μαΐου 2014 έως Δευτέρα 26 Μαΐου 2014 (από ώρα 00:00 της 22/5 έως ώρα 24:00 της 26/5).

Πέραν της προθεσμίας της 26ης Μαΐου 2014 καμία δήλωση δεν γίνεται δεκτή.