Διάρθρωση Μαθημάτων 2023-2024

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Παρακαλούμε διαβάστε την ανακοίνωση για το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων που θα ισχύσει για το 2023-24 εδώ (τελ. ενημ. 04/08/2023).

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024


1o Έτος

Α΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αγγλικά Ι Υ 3 0107ΣΕ ΡΟΝΤΟΥ Μ. ΕΕΠ
2 Διπλωματική Ιστορία, 1815-1991 Υ 5 1020Y ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
3 Εισαγωγή στη Διεθνή Πολιτική Υ 6 1030Υ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
4 Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη Υ 6 1010Υ ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Εισαγωγή στο Δίκαιο Υ 5 1070Υ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
6 Έρευνα και Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες Υ 5 1060Y ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ

Β΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αγγλικά ΙΙ Υ 3 0207ΣΕ ΡΟΝΤΟΥ Μ. ΕΕΠ
2 Διεθνείς Σχέσεις Υ 6 2010Υ ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ
3 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία Υ 5 Χ300Ε ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
4 Ελληνική Διπλωματική Ιστορία Υ 5 2040Υ ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
5 Πολιτική Θεωρία Υ 6 4010Y ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
6 Συνταγματικό Δίκαιο Υ 5 3050Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ

2o Έτος

Γ΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Διεθνές Δίκαιο Υ 5 2030Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Διπλωματία και Διεθνής Οργάνωση Υ 5 3070Υ ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
3 Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική Υ 4 3090Υ ΒΕΝΙΕΡΗΣ Δ. ΔΕΠ Τμήματος ΚκΕΠ
4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Υ 5 2020Υ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Πολιτική Φιλοσοφία Υ 5 3010Υ ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
6 Συγκριτική Πολιτική Υ 6 3030Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
Εισαγωγή στη Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24) Υ 5 Χ2000Ε

Δ΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Διεθνής Πολιτική Οικονομία ** Υ 6 4050Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
2 Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Διακυβέρνηση Υ 5 4030Υ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
3 Θεωρίες του Πολιτισμού Υ 5 4020Υ ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
4 Οικονομική Ανάπτυξη και Διεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία Υ 5 4080Υ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
5 Πολιτική Ηγεσία Υ 4 Ε500Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
6 Σύγκρουση και Ασφάλεια στην Παγκόσμια Πολιτική Υ 5 4060Υ ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ

3o Έτος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ε΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Γενικό Διοικητικό Δίκαιο
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 5070Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
2 Δημοκρατία: Ιστορία, Θεωρία, Σύγχρονες Προκλήσεις
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 X1500E ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
3 Δημόσια Διοίκηση και Δημόσιο Μάνατζμεντ
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 5060Υ ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
4 Ελληνικό Πολιτικό Σύστημα **
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 5010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
5 Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης** ΕΚ 5 ΔΕ8040Υ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
8 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5

Στ΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Θρησκεία και Πολιτική
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις») 
ΕΚ 5 Χ400Ε ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Κράτος και Κοινωνία Πολιτών
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 ΠΕ8020Υ ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
3 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη ** ΕΚ 5 6010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
4 Σχεδιασμός και Ανάλυση Δημόσιων Πολιτικών
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 6050Υ ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ε΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Έδρα Jean Monet: Οι Εξωτερικές Σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ανάλυση Εξωτερικής Πολιτικής ** 
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 5020Υ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
2 Εισαγωγή στη Γεωπολιτική
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη») 
ΕΚ 5 Χ1700Ε ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
3 Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης** ΕΚ 5 ΔΕ8040Υ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
4 Στρατηγικές Σπουδές
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 5030Y ΦΑΚΙΟΛΑΣ Ε. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5

Στ΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Ανατολική Ασία: Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 ΔΕ8020Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
2 Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)   ΕΚ 5 Ε2800Ε ΚΛΑΨΗΣ Α. ΔΕΠ
3 Μακροοικονομική Πολιτική **
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 3040Υ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΔΕΠ
4 Πολιτικά Κόμματα και Συστήματα στη Σύγχρονη Ευρώπη ** ΕΚ 5 6010Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

4o Έτος

Κατεύθυνση: Πολιτική Επιστήμη

Ζ΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Δημόσια Διοίκηση και Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 Χ2100Ε ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
2 Έθνη και Εθνικισμός ΕΚ 5 ΠΔ7010Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
3 Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Ανάπτυξη
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 Χ2300Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
4 Πολιτική Επικοινωνία και ΜΜΕ
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 ΠΕ7030Υ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5

Η΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Βία και Πολιτική ***
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 ΠΕ7040Υ Εντεταλμένος Διδάσκων ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος
2 Εκλογές, Εκλογικά Συστήματα και Εκλογική Συμπεριφορά ***  (Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)  ΕΚ 5 ΠΕ8060Υ Εντεταλμένος Διδάσκων ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος
3 Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 ΠΕ8010Υ ΠΛΥΜΑΚΗΣ Ι. ΔΕΠ
4 Πολιτικές Ιδεολογίες
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Διεθνείς Σχέσεις»)
ΕΚ 5 ΠΕ8070Υ ΒΑΝΔΩΡΟΣ Σ. ΔΕΠ
Ελληνική Οικονομία
(ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24)
ΕΚ 5 Ε200Ε
Ψυχολογία των Επαναστάσεων
(ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24)
ΕΚ 5 Ε1900Ε
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Κατεύθυνση: Διεθνείς Σχέσεις

Ζ΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις   
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 ΔΕ7020Υ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Π. ΔΕΠ
2 Διεθνής Μετανάστευση και Διασπορές
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 Χ100Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
3 Έθνη και Εθνικισμός ΕΚ 5 ΠΔ7010Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
4 Η Ρωσία στη Διεθνή Πολιτική και Οικονομία
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 ΔΕ7050Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
5 Περιφερειακή Ασφάλεια στη Μέση Ανατολή
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 ΔΕ7040Υ ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5
8 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής χειμερινού εξαμήνου ΕΕ 5

Η΄ εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Αναδυόμενες Δυνάμεις και Παγκόσμια Διακυβέρνηση
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 4070Υ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
2 Αφρική: Πολιτική, Οικονομία και Διεθνείς Σχέσεις
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 ΔΕ8010Υ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΔΕΠ
3 Έδρα Jean Monnet: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γεωπολιτικός Ανταγωνισμός στα Δυτικά Βαλκάνια
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 ΔΕ7030Υ ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
4 Πολιτικές και Οικονομικές Σχέσεις στον Εύξεινο Πόντο και στον Καύκασο
(Προσφέρεται και ως ελεύθερης επιλογής στην κατ/νση «Πολιτική Επιστήμη»)
ΕΚ 5 6060Υ ΜΑΝΩΛΗ Π. ΔΕΠ
5 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
6 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5
7 Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής εαρινού εξαμήνου ΕΕ 5

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

Χειμερινό εξάμηνο

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Topics on European Studies (EUNICE) ΕΕ 5 Χ1100Ε ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. (Συντονιστής) ΔΕΠ
2 Social Policy ΕΕ 5 EE56 Τμήμα ΚκΕΠ Τμήμα ΚκΕΠ
3 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς Ι ΕΕ 5 Χ2800Ε ΡΟΝΤΟΥ Μ. ΕΕΠ
4 Ασύμμετρες Απειλές και Συγκρούσεις *** ΕΕ 5 Ε1600Ε  Ακαδημαϊκός Υπότροφος
5 Γαλλική Γλώσσα για Πολιτικούς Επιστήμονες ΕΕ 5 Ε2500Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.-Ε. ΕΕΠ
6 Διαδίκτυο και Διεθνής Ασφάλεια *** ΕΕ 5 Χ2500Ε Ακαδημαϊκός Υπότροφος
7 Ειδικά Θέματα Πολιτικής Φιλοσοφίας  ΕΕ 5 Χ1200Ε ΡΟΖΑΚΗΣ Δ. ΔΕΠ
8 Ευρωπαϊκός Πολιτισμός -Το Φεμινιστικό Κίνημα ΕΕ 5 Χ900Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
9 Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών ΕΕ 5 Χ2200Ε ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΔΕΠ
10 Πρακτική Άσκηση – Erasmus Placement ΕΕ 5 Χ800Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ

Εαρινό εξάμηνο

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ* ECTS ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1 Education Policy ΕΕ 5 EE55 Τμήμα ΚκΕΠ Τμήμα ΚκΕΠ
EURopen. Για μία Ανοικτή Ευρώπη: πολιτισμοί, φιλοσοφία και ιστορία  (Jean Monnet Module) (ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24) ΕΕ 5 Ε3400Ε
2 Topics on International Studies (EUNICE) ΕΕ 5 Ε1100Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.Ε. (Συντονιστής) EΕΠ
3 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς ΙΙ ΕΕ 5 Ε3200Ε ΡΟΝΤΟΥ Μ. EΕΠ
Ανάλυση Πολιτικών της ΕΕ με χρήση της Eurostat (Κέντρο Αριστείας Jean Monnet VisuALEU) (ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24)
ΕΕ 5 Ε1800Ε
4 Γαλλική Γλώσσα για Κοινωνικούς και Πολιτικούς Επιστήμονες ΕΕ 5 Ε2600Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.-Ε. ΕΕΠ
5 Γαλλική Γλώσσα και Διαπολιτισμοί ΕΕ 5 Ε2700Ε ΓΑΛΑΝΗ Μ.-Ε. ΕΕΠ
6 Ειδικά θέματα Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής ΕΕ 5 E1500Ε ΤΖΙΦΑΚΗΣ Ν. ΔΕΠ
7 Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική ΕΕ 5 E3500Ε ΒΕΝΙΕΡΗΣ Δ. ΔΕΠ Τμήματος ΚκΕΠ
8 Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πολιτική ΕΕ 5 4090Υ ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
9 Θεμελιώδη Δικαιώματα ΕΕ 5 ΠΔ8050Υ ΤΣΙΛΙΩΤΗΣ Χ. ΔΕΠ
10 Ιστορία, Πολιτική, Πολιτισμός: Κόμικς, Κινηματογράφος, Στρατευμένη Λογοτεχνία ΕΕ 5 Ε400Ε ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ Β. ΔΕΠ
Νέα Οικονομία και Προκλήσεις στο Παγκόσμιο Οικονομικό Περιβάλλον
(ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΟ 2023-24)
ΕΕ 5 ΠΔ8030Υ
11 Πολιτικά Κόμματα και Δημοσκοπήσεις *** ΕΕ 5 Χ1400Ε Εντεταλμένος Διδάσκων ή Ακαδημαϊκός Υπότροφος
12 Πρακτική Άσκηση- Erasmus Placement ΕΕ 5 Ε900Ε ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Ε. ΔΕΠ
13 Το Παλαιστινιακό Ζήτημα: Μια Συγκριτική Προσέγγιση ΕΕ 5 Ε3000Ε ΡΟΥΣΣΟΣ Σ. ΔΕΠ

: Υποχρεωτικό κορμού.

* ΕΚ: Κατεύθυνσης κατ’ επιλογή (Οι φοιτητές επιλέγουν τα 3 μαθήματα της κατεύθυνσής τους από τον κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων ΕΚ σε κάθε εξάμηνο από το Ε΄ έως το Η΄)

* ΕΕ: Ελεύθερης Επιλογής (Οι φοιτητές επιλέγουν 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τον κατάλογο προσφερόμενων μαθημάτων ΕΕ σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο)

** Το μάθημα έχει προαπαιτούμενο.

*** Θα προσφερθεί μόνο αν δοθεί θέση Εντεταλμένου Διδάσκοντα ή Ακαδημαϊκού Υποτρόφου.

 

Παρατηρήσεις

  • Μερικά μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται σε κάθε ακαδημαϊκό έτος. Για να δείτε ποια μαθήματα επιλογής προσφέρονται στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος συμβουλευτείτε τον τρέχοντα οδηγό σπουδών ή ρωτήστε στη Γραμματεία του τμήματος στην αρχή του εξαμήνου.
  • Για το μάθημα ελεύθερης επιλογής «Πρακτική Άσκηση» οι θέσεις είναι περιορισμένες. Οι φοιτητές ενημερώνονται για τις μορφές Πρακτικής Άσκησης που προσφέρονται από το Τμήμα κάθε ακαδημαϊκό έτος με ειδική ανακοίνωση και οι συμμετέχοντες επιλέγονται κατόπιν αίτησης μετά από συγκριτική αξιολόγηση κι εφόσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αριστείας. Για τη διαδικασία συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες δείτε τις σελίδες της Πρακτικής Άσκησης και του προγράμματος Erasmus στο τμήμα.
  • Μπορείτε να δείτε μία συνοπτική περιγραφή των μαθημάτων εδώ.