Διευκόλυνση φοιτητών/τριών που επλήγησαν από τα καιρικά φαινόμενα

Οι φοιτητές/φοιτήτριες, που βρίσκονται στις πληγείσες από την πλημμύρα περιοχές και αδυνατούν να προσέλθουν στις επαναληπτικές εξετάσεις, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος έως και το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

 


Ανακοίνωση του Προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων για άμεση συνδρομή προς τους πληγέντες

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων εκφράζει τη βαθιά λύπη των Διοικήσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας για την απώλεια των συνανθρώπων μας, αλλά και την συμπαράστασή της προς τους πληγέντες εξ αιτίας των πρωτοφανών καιρικών και πλημμυρικών φαινομένων

Στο πλαίσιο αυτό η Σύνοδος των Πρυτάνεων:

  1. Απευθύνει έκκληση στις διοικήσεις των ΑΕΙ της χώρας για την κατά το δυνατόν άμεση συγκέντρωση παροπλισμένου και σε καλή κατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ή και νέου εάν υπάρχει η δυνατότητα), πχ. υπολογιστών- hardware, tablet, πληκτρολόγια, ποντίκια κ.λπ.). Η ενέργεια αυτή εκδηλώνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Η συγκέντρωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πραγματοποιηθεί σε πρώτο στάδιο στο χώρο των ΑΕΙ, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με τον τρόπο και το χώρο προώθησης του στις πληγείσες περιοχές.
  2. Απευθύνει έκκληση προς τις πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ για τη συγκέντρωση από τις κοινότητές τους (μέλη διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, φοιτήτριες και φοιτητές) ειδών ρουχισμού και προσωπικής υγιεινής για την υποστήριξη των πληγέντων από τις πλημμύρες. Τόσο η συγκέντρωση, όσο και η προώθηση (μέσω του Ερυθρού Σταυρού ή άλλων θεσμικών φορέων) αυτού του υλικού θα γίνει μεμονωμένα και κατά την κρίση των διοικήσεων των Ιδρυμάτων.
  3. Εκφράζει τη λύπη της προς τις πρυτανικές αρχές και την κοινότητα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τις καταστροφές που υπέστησαν οι υποδομές το Ιδρύματος  και για τις συνέπειες που οι πλημμύρες θα δημιουργήσουν στη λειτουργία του. Το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων είναι σε επικοινωνία με τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η τελευταία θα ενημερώσει άμεσα το Προεδρείο της Συνόδου για τη παροχή τεχνικής βοήθειας ή άλλης συνδρομής από τα ΑΕΙ προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  4. Προτείνει στις πρυτανικές αρχές των ΑΕΙ να παράσχουν, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις δυνατότητές των Ιδρυμάτων, κάθε δυνατή διευκόλυνση προς τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που κατάγονται από τις πληγείσες περιοχές. Η συνδρομή προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες αφορά τη διευκόλυνσή τους είτε κατά την τρέχουσα περίοδο των εξετάσεων, είτε την ικανοποίηση άλλων αναγκών τους, όπως είναι η στέγαση ή η σίτιση.

Εκ μέρους του Προεδρείου της Συνόδου Πρυτάνεων
Δημήτρης Μπουραντώνης
Πρύτανης ΟΠΑ


Έγγραφο Γενικού Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης