ΠΜΣ Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία ♦ Διπλωματική Εργασία

Σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Κοινού ΠΜΣ «Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία» πρέπει να υποβάλλουν στη γραμματεία έως τις 29 Ιουνίου 2014, έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας, σύμφωνα με το πρότυπο που διατίθεται από τη γραμματεία.
Η υποβολή του σχεδίου μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως στη γραμματεία, είτε με fax στο 2741 040050 είτε με αποστολή του σκαναρισμένου ενυπόγραφου σχεδίου στο e-mail pms_gpe@uop.gr.

Έντυπο υποβολής σχεδίου διπλωματικής εργασίας σε μορφή doc

Επισημαίνεται ότι:

  • Για την αποδοχή ή απόρριψη του σχεδίου διπλωματικής εργασίας καθώς και για τον ορισμό του επιβλέποντα Καθηγητή/τριας θα αποφασίσει η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. (άρθρο 16 του Κανονισμού Σπουδών)
  • Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας μπορεί να γίνει με την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών. (άρθρο 16 του Κανονισμού Σπουδών)