Υποτροφίες-Κληροδοτήματα

Σας ενημερώνουμε ότι στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.minedu.gov.gr/odigos-upotrofiwn

μπορείτε να βρείτε οδηγό και κατάλογο υποτροφιών – κληροδοτημάτων.