«Πανεπιστήμιο της Κοινωνίας», 8ος κύκλος διαλέξεων, 2023-2024

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση του «Πανεπιστημίου της Κοινωνίας» που θα πραγματοποιηθεί για όγδοη ακαδημαϊκή χρονιά. Πρόκειται για κύκλο 14 διαλέξεων (επτά στο χειμερινό και επτά στο εαρινό εξάμηνο), οι οποίες απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Πολίτες κάθε ηλικίας θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν τις γνώσεις και τον προβληματισμό τους για σύγχρονα ζητήματα της κοινωνίας, της πολιτικής και της οικονομίας με τη συνδρομή διακεκριμένων πανεπιστημιακών καθηγητών και ειδικών επιστημόνων.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η απόφοιτος/η λυκείου ή και ανώτερης μόρφωσης μπορεί, κατόπιν δωρεάν εγγραφής με την υποβολή αίτησης στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (κ. Ματίνα Γκουβούση: matina@uop.grμέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, να παρακολουθήσει ελεύθερα τις διαλέξεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τηλεσυναντήσεις μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex. Λόγω περιορισμού στον αριθμό των συμμετεχόντων, προτεραιότητα θα δοθεί αφενός σε πολίτες της Κορινθίας, αφετέρου σε μη φοιτητές/ήτριες του Τμήματος (δίχως να αποκλείονται, σε περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις, πολίτες άλλων περιοχών, κυρίως της Πελοποννήσου, ή/και φοιτητές/ήτριες του Τμήματος). Σε όσους/ες παρακολουθήσουν τουλάχιστον 10 διαλέξεις, θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το πρόγραμμα των διαλέξεων του χειμερινού εξαμήνου έχει ως εξής (επισυνάπτονται αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών):

(Η ώρα διεξαγωγής των διαλέξεων είναι πάντα 18:00-20:00)

Ημερομηνία Ομιλητής/Ομιλήτρια Τίτλος διάλεξης
8/11/2023 Άννα Κανδύλα

Ερευνήτρια, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Η δημοκρατική νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
15/11/2023 Ιωάννης Δ. Στεφανίδης

Καθηγητής, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο ελληνικός αντιαμερικανισμός: Αντιστασιακό ρεύμα ή ματαιωμένος αλυτρωτισμός;
22/11/2023 Αναστάσης Βάλβης

Διδάκτορας, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ο πολύπλευρος κοινωνικός αντίκτυπος της περιβαλλοντικής υποβάθμισης στα Δυτικά Βαλκάνια και οι προοπτικές αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας*
13/12/2023 Χαράλαμπος Τσιλιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η απαγόρευση συμμετοχής κόμματος στις εκλογές μεταξύ ανεκτικής και μάχιμης δημοκρατίας
20/12/2023 Ευστάθιος Τ. Φακιολάς

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διεθνισμός, υπερεθνικότητα και κυριαρχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση**
10/1/2024 Παναγιώτης Κακολύρης

Γενικός Διευθυντής, Socialdoo • Αντιπρόεδρος, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πολιτικών Ιδρυμάτων (ΕΝοΡ)

Μη τυπική αριστεία: Το «κρυμμένο» ταλέντο ως δύναμη μετασχηματισμού
31/1/2024 Ευστάθιος Τ. Φακιολάς

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η κρίση της υπερεθνικότητας και η ιδιότητα του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση**

*Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της έδρας Jean Monnet «Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Δυτικά Βαλκάνια»

**Η διάλεξη πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων του προγράμματος Jean Monnet Module «Η Δημοκρατία σε Κίνδυνο: Ευρωπαϊκή Πολιτική στον 21ο Αιώνα»