Πρακτική Άσκηση Erasmus+: Συνεργασία με όμιλο Πανεπιστημίου Δυτ. Αττικής

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον Όμιλο Πρακτικής με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος Erasmus+ http://erasmus.uop.gr/ και του Ιδρύματος (https://www.uop.gr/anakoinosis/16-erasmus-an) έχει ανακοινωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ «Πρακτική Άσκηση» (Eαρινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 2023-2024 ) μέσω αυτής της συνεργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την σχετική Προκήρυξη και να υποβάλουν  αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες ηλεκτρονικά στο erasmus@uop.gr μέχρι 06 Νοεμβρίου 2023.

Επικοινωνία: Γραφείο Erasmus (ΝΑΥΠΛΙΟ)  τηλ. 27520 70222, e-mail: erasmus@uop.gr