Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2023-24 (εκπρόθεσμες μετά τις 30/10/23)

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2023-24 θα γίνουν από τους φοιτητές όλων των ετών κατά το χρονικό διάστημα 13/10/2023 έως 30/10/2023 αποκλειστικά και μόνο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του νέου πληροφοριακού συστήματος Universis (Διεύθυνση: (https://unistudent.uop.gr. Οδηγίες: Οδηγίες δηλώσεων για φοιτητές.pdf (uop.gr))

Η είσοδος στην υπηρεσία Universis πραγματοποιείται με τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην ενιαία υποδομή πιστοποίησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Εάν αντιμετωπίσετε πρόβλημα σύνδεσης με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας, μεταβείτε στην ιστοσελίδα https://studentaccount.uop.gr/ και υποβάλετε αίτημα προς την Τεχνική Υποστήριξη, από την επιλογή “Αποστολή Αιτήματος”.

Για την εμφάνιση όλων των μαθημάτων προς επιλογή, οι φοιτητές του Ε’ εξαμήνου θα πρέπει αρχικά να επιλέξουν κατεύθυνση.

Βεβαιωθείτε ότι μετά την επιλογή των μαθημάτων έχετε πατήσει το κουμπί «Υποβολή».

Μετά τη Δευτέρα, 30/10/2023, δεν θα είναι δυνατή η υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων και θα είναι σε ισχύ η απόφαση της Συνέλευσης για τη διαδικασία των εκπρόθεσμων δηλώσεων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωτική σε κάθε εξάμηνο και πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών που ανακοινώνονται. Αν ένας φοιτητής δεν συμπεριλάβει στη δήλωσή του κάποιο μάθημα, τότε δεν μπορεί να πάρει τα αντίστοιχα συγγράμματα και δεν μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις του μαθήματος στο τρέχον εξάμηνο και την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου (η δήλωση των μαθημάτων προς εξέταση για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου είναι αυτόματη και περιλαμβάνει όσα μαθήματα δεν έχουν προβιβάσιμο βαθμό από τις δηλώσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους).

Στη δήλωση κάθε εξαμήνου οι φοιτητές συμπεριλαμβάνουν τα μαθήματα της τρέχουσας περιόδου, τα οποία επιθυμούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν (μαθήματα τρέχοντος εξαμήνου και τυχόν οφειλόμενα αντίστοιχης περιόδου προηγούμενων ετών). Σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης, σε κάθε εξάμηνο κάθε ακαδημαϊκού έτους οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν κατά μέγιστο εννέα (9) μαθήματα. Το όριο ισχύει και για τους φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα μέσω της διαδικασίας των κατατακτήριων εξετάσεων. Τυχόν οφειλόμενα μαθήματα προηγούμενων ετών, τα οποία μπορεί να είχαν δηλωθεί αλλά δεν έλαβαν προβιβάσιμο βαθμό, συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση εντός του ορίου των 9 μαθημάτων.

Για τους επί πτυχίω φοιτητές (5ο έτος και πάνω) ο αριθμός των μαθημάτων που μπορούν να δηλωθούν ανά εξάμηνο είναι 12.

Οι επί πτυχίω φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν σε οφειλόμενα μαθήματα και εαρινού εξαμήνου (διπλή εξεταστική) θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα μαθήματα αυτά στη δήλωση μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου, από 13/10/23 έως 30/10/23. Τα μαθήματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη δήλωση εντός του ορίου των 12 μαθημάτων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η δήλωση των μαθημάτων στο Universis δεν σχετίζεται, ούτε υποκαθιστά την ανάγκη εγγραφής στα μαθήματα στο eclass. Μέσω του Universis γίνεται η διοικητική παρακολούθηση των μαθημάτων, ενώ μέσω του eclass υποστηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, με την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού και ανακοινώσεων και γενικά η αλληλεπίδραση των φοιτητών με τους διδάσκοντες. 

Συστήνεται στους φοιτητές, πριν κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, να διαβάσουν προσεκτικά τον Οδηγό Σπουδών και την ανακοίνωση για το πρόγραμμα διδασκομένων μαθημάτων 2023-24.
Το Πρόγραμμα Σπουδών για κάθε έτος εισαγωγής από το 2014-15 είναι διαθέσιμο στα «Έγγραφα» του μαθήματος «Ανακοινώσεις :: Προπτυχιακά» στο eclass.
Φοιτητές με έτος εισαγωγής πριν από το 2014-15 μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στη Γραμματεία.